Ebaluazioa

Ebaluazioa jarduera sistematiko bezala ulertzen dugu, jarraitua eta heziketa prozesuan barneratua. Helburu gisa ikaslearen errendimendua eta ikasketa prozesua objektiboki ebaluatzea du. Ikaslearen inguruko informazioa, ikasketa prozesua eta honen baitan dauden ezaugarriak eskaintzeko ebaluatzen dugu. Hau bideratzeko puntuak:
  • Ikaslearen ikasketa prozesuak orientatzea.
  • Heziketa helburuarekiko ikasleek duten menperatzearen gradua ezagutzea.
  • Laguntza eta indargarri diren jardueren diseinua eta burutzea.
  • Heziketa prozesuan beharrezkoak diren neurrien mekanismo egokien erabilera onartzea.