Agenda 2030

Zer da Agenda 2030?

Ikastetxearen iraunkortasunerako eta kalitaterako hezkuntza-programa da, eta garapen iraunkorreko helburuak ditu ardatz. Komunitatearen parte-hartzean oinarritzen da eta udalerriaren garapen jasangarrian parte hartzen eta laguntzen du.

Zein da helburua?

Helburua da ingurumeneko arazoak konpontzen parte hartzeko ezagutzak, gaitasunak, jarrerak, motibazioa eta konpromisoak garatzea.

Nola garatzen da?

Bost momentutan garatzen da::

- Antolakuntza eta motibazioa: erakundearen oinarriak (koordinatzailea, talde dinamizatzailea...) eta hasierako plangintza definitzen dira. Funtsezkoa da hezkuntza-komunitatearen parte-hartzea lortzeko.

- Diagnostikoa: ikastetxearen hasierako egoeraren argazkia lortzen da. Halaber, une egokia da udalerriaren egoera aztertzeko.<

- Esku-hartze plana: fase honetan, ikastetxea eta haren ingurune hurbila jasangarriago egiteko jardueren multzoa definitu eta planifikatzen da.

- Komunikazioa.

- Ebaluazioa.


Zer egiten da?

• Koordinatzaileek hilean behin bilerak egiten dituzte, ikastaroaren gaia lantzeko eta prestakuntza egiteko.

• Hiru hilean behin bilerak egitea ikastetxeko Ingurumena Kudeatzeko Prozesuarekin (Talde Eragilea), Agenda 2030eko lana programatu eta koordinatzeko.

• Urteko gaiari buruzko tailerrak, ikastaroak eta prestakuntza egitea, bai langileentzat, bai ikasleentzat edo ikastetxeko familientzat.

Eskola- eta udal-foroak prestatzea eta horietan aktiboki parte hartzea.

Hezkuntza-komunitate osoa eta ikasleak ingurumen-gaiez sentsibilizatzea.

• Familientzako inkestak edo bestelako diagnostiko-tresnak sustatzea, datuak prestatu, bildu eta iraulita.

• Eko-sarearekin eta ekoordezkariekin aldizkako bilerak egitea, haien proposamenak kontuan hartuz eta ekarpenak jasoz.

• Agenda 2030i buruzko informazioa argitaratzea Adi Egon liburuxkan, NJ Konekta aldizkarian, web-orrian, hezkuntza-plataforman eta sare sozialetan.

• Koordinazio-bilerak egitea ikastetxeko Zuzendaritza Taldearekin eta Batzorde Pedagogikoarekin.

• Eskola Baratzeko Taldearekin bilerak.

• Ikastetxearen Ingurumen Kudeaketako Prozesuaren urteroko berrikuspena.


Zertarako?

Ingurumen-iraunkortasuneko irizpideetan hezteko eta kontzientziatzeko.

• Ikastetxearen presentzia aktiboa eta ikusgarria sustatzeko lurraldearen barruan.

• Ikastetxean eta udalerrian ingurumen-hobekuntzak egin ahal izateko.


Nola antolatzen da?

Programak bere antolaketa du, eskolaren egituran integratua, honako pertsona hauek biltzen dituena:

Koordinatzailea: proiektua abian jarri eta haren jarraipena egiteko arduraduna.

Ingurumena Kudeatzeko Prozesua edo Talde Eragilea: koordinatzaileak, irakasleek eta zuzendaritzaren ordezkariek osatzen dute. Proiektuaren eguneroko antolaketa eta dinamizazioaz arduratzen da.

Eco-Red edo Ostadar Zirkulua: hezkuntza-komunitatearen partaidetza-organoa, estamentu guztien ordezkariek parte hartzen dutena (ikasleak, familiak, irakasleak, zuzendaritza, AZP). Programaren jarduera-ildo nagusiak erabakitzen ditu.

Lehen Hezkuntzako eta DBHko Eko-ordezkariak: ikasleak ordezkatzen dituzte eta aldian-aldian biltzen dira ideiak eman, eskolei buruzko informazioa zabaldu eta biltzeko eta ingurumen-jarduerak prestatzeko.

Koordinazio bilerak: ikastetxeen arteko lankidetza guneak. Bilera horietan biltzen dira Ingurugelaren eta ingurumen-enpresaren koordinazio- eta aholkularitza-lanak egiten dituzten pertsonak.

EKO-SAREA

Zer da?

Ikastetxeko hezkuntza-komunitateko estamentuen ordezkariek osatutako organoa da. 14 kidek hartzen dute parte: Agenda 2030eko koordinatzailea

Zuzendaritzaren ordezkari bat

Irakasleen ordezkari bat

AZPko ordezkari bat

Ikasleen 6 ordezkari (ekolibenteak)

Familien 4 ordezkari

Helburua

Eko-sarearen helburua da Eskolako Agenda 2030en helburuak betetzen laguntzea; bereziki, ikastetxeko kide guztiak ingurumen-hezkuntzan motibatzea eta sustatzea.

Eko-Sarearen kideak

Dario Nasilli (Zuzendaritza)

Lorena Hernández (Koordinazioa)

Andrea Señas (Irakasleak)

Asier Ortiz de Zàrate (PAS)

Mikel Michaloudis(Ikasleak)

Eder Pérez de Albéniz (Ikasleak)

Nidia Ruiz (Ikasleak)

Claudia Toribio (Ikasleak)

Adriana Ruano (Ikasleak)

Paula Bazán (Ikasleak)

Ainhoa Jausoro (Gurasoak)

Jorge Serrano (Gurasoak)

Ostadar zirkulua (Eco-ordezkariak)

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (Eko-Ordezkariak)

 • 1º A - Iraia Lemus eta Aner Hernández

 • 1º B - Mikel Alonso eta Daniel Martínez

 • 2º A - Pedro Mena eta Ander Sánchez

 • 2º B - Nerea Aragunde eta Eneko Rodríguez

 • 3ºA - Hugo Rodríguez eta Claudia Toribio

 • 3º B - Izaro Serradilla eta Lorea Seraci

 • 4º A - Joseba San Mateo eta Iraia Monzón

 • 4º B - Sara Simón eta Carlota Pérez

 • 4º C - Josu Ibai Lanchi eta Amaia Salazar

Lehenengo Hezkuntza (Eko-Ordezkariak)

 • 1º A - Chloe Fernández

 • 1º B - Nerea Uriarte

 • 2º A - Cloe Marquínez

 • 2º B - Aiala Miravalles

 • 3º A - Xabier De la Plaza

 • 3º B - Martín Gutiérrez

 • 4º A - Santi Gutiérrez

 • 4º B - June Uriarte

 • 5º A - Garazi Díaz de Junguitu

 • 5º B - Zoe Parra

 • 6º A - Unai Corón

 • 6º B - Daniela González

Eco-ordezkarien eginkizunak:

1.Eskoletako Agenda 2030eko erreferentziazko pertsona izatea.

2.Ikasle guztiak sentsibilizatzea eta informatzea Eskola Agenda 2030en urteko gaiaz.

3.Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako “Ostadar Txokoa” paneleko informazioa mantentzen, zaintzen eta berritzen laguntzea.

4.Gelako baliabideak biltzeko edukiontzien ardura hartzea.

5.Ikastetxeko baliabideak egoki erabili eta biltzeko kartelak banatu eta jartzen laguntzea.

6.Ondokoen erabilera eta egoera egokia antolatu eta zaintzea:

•Ura: iturriak, komunak eta ur-kateak.

•Elektrizitatea: argiak piztuta.

•Berdeguneak: landareak eta heskaiak.

•Hondakinak:

- Paperak: berrerabiltzeko eta birziklatzeko edukiontziak.

- Plastikozko ontziak: korridoreetako eta patioetako edukiontziak.

- Hondakinak, oro har: korridoreetako eta patioetako edukiontziak.

7. Baliabideen kudeaketarekin lotutako kalte guztien berri ematea Eskola Agenda 2030eko koordinatzaileei.

8. Lankide izan nahi duten lankideak eskuordetzea edo lanak esleitzea.

2023-24 IKASTURTEA

ENERGIA ESKURAGARRIA ETA EZ-KUTSATZAILEA

2022-2024 ikasturteetan Garapen Iraunkorreko 7. Helburua landuko dugu. Udalaren energia eskuragarria eta ez-kutsagarria aztertuko dugu, ikastetxearen edo auzoaren diagnostikoa eginez. Ikasleek udalerriaren egoera aztertuko dute adin guztietara egokitutako jardueren bidez, indarguneak eta hobetu beharreko eremuak identifikatzeko. Gainera, eskola-komunitateak udalerriko hobekuntza-prozesuan parte hartuko du, eta proposamenak eta konpromisoak aurkeztuko dizkie udal-ordezkariei. Lan egin dezagun taldean, garapen iraunkorraren alde! .

Hezkuntza komunitateak udalerria hobetzeko prozesuan parte hartuko du, proposamenak eta konpromisoak udal ordezkariei azalduz. Garapen Iraunkorraren alde, elkarlanean!

Hasteko gaiari buruzko bideo labur batzuetarako lotura atxikitzen dizuegu:

Los objetivos de desarrollo sostenible

GIH15. Lurreko ekosistemen bizitza

Garapen Iraunkorreko helburuak

La huella ecológica de la economía digital