Ikastetxeko Proiektu Curricular-a

Oinarrizko Heziketa aldi ohikoa eta derrigorrezkoa da bizitza osoko heziketarako eta Lehen Hezkuntzak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzak osatzen dute

Oinarrizko Heziketaren jomugak

 1. Ikasleak subjektu indibidual gisa bizitza bete bat izateko prestatzea. Hiritar gisa gizarte honen parte-hartzaile aktiboak eta ingurunearen mantenuarekin eta garapen jasangarriarekin konprometitutako pertsonak osatzea.
 2. Ikasleek euskal kulturaren eta kultura unibertsalen oinarrizko elementuak eskuratzea, geroko ikasketetan murgiltzeko prestatzea eta baita, beraiek lan munduan sartzean beharrezko bermeak izatea ere.
 3. Ikasleak beraien bizitza osoan zehar etengabeko ikasketa garatzeko sentsibilizatzea eta ahalmena ematea.
 

Oinarrizko lehia

Oinarrizko Heziketaren curriculu-ak honako oinarrizko lehiak bere baitan biltzen ditu. Klaustro osoan aztertuak eta eguneratuak dira Vedruna gure heziketa motaren arabera:
 • Kultura zientifikoan, teknologikoan eta osasunean lehia.
Lehia honek pentsamendu zientifiko-teknikoaren garapena eta aplikazioa lantzen ditu jasotzen den informazioa interpretatzeko, aurreikusteko eta erabakiak hartzeko iniziatibarekin eta autonomia pertsonalarekin.
 • Ikasten ikasteko lehia.
Ikasketan hasteko beharrezko gaitasunak izatea suposatzen du eta gai izatea ikasten jarraitzeko modu eraginkorragoan eta autonomoagoan helburuen eta beharren arabera.
 • Lehia matematikoa.
Matematikoki arrazoitzea ahalbidetzen duten jarrerak eta trebeziak aplikatzea suposatzen du. Argumentazio matematiko bat ulertzea eta hizkuntza matematikoan komunikatzeko eta adierazteko gai izatea.
 • Hizkuntza komunikazioaren lehia.
Hizkuntza lehiaren garapenak bere baitan hizkuntza ofizialen menderatzea dakar. Euskara eta Gaztelera, ahoz eta idatziz hainbat testuingurutan, kanpoko hizkuntza baten erabilera funtzionala, Ingelesa, eta kanpoko bigarren hizkuntza batekin hastea, Frantsesa.
 • Informazioaren trataeran lehia eta lehia digitala.
Pertsona autonomo, eraginkor, arduratsu, kritiko eta pentsakor bat izatea gauzak aukeratu, tratatu eta informazioa eta bere iturriak erabiltzerako orduan, hala nola, baliabide teknologiko ezberdinekin.
 • Lehia sozial eta hiritarra.
Bizi den errealitate soziala ulertzea suposatzen du. Konbibentziari eta arazoei aurre egitea balore kristauetan oinarritzen den uste etikoa erabiliz.
 • Lehia kultura humanistikoan eta artistikoan.
Lehia honek artea zein bestelako adierazpen kulturalak estimatzeko eta gozatzeko trebeziak biltzen dute.
 • Autonomiarako eta iniziatiba pertsonalerako lehia.
Imajinatzeko, ekiteko, garatzeko eta proiektu indibidualak zein kolektiboak sormenarekin, konfiantzarekin, ardurarekin eta zentzu kritikoarekin ebaluatzeko gai izatea suposatzen du.

Vedruna lehia

Niño Jesus Ikastetxeak Vedruna Heziketa biltzen eta eskaintzen du gure hezkuntzaren historian eta gure errealitatean kokatzen den etengabeko eguneratzean erreparatuz. Heziketan jartzen du arreta, horrela, pertsonak prozesu dinamiko baten osatzeko, beraien errealitatera irekiak daudenak eta gizarte justuago eta parte-hartzaileago baten alde eginez.Honegatik, naturako lehengaien banaketa zabalagoa eta bidezkoagoa, giza-eskubideen defentsaren aldeko konpromisoa eta errespetatuz, entzunez, hitz eginez eta ezberdintasunak onartuz erabakiak hartzean parte-hartzea defendatzen ditua. Honako helburuak garatzea du helburu:
 • Bizitzarako eta bizitzatik heztea.
 • Bidezkoa denaren inguruko heziketa horrela, Jainkoarekin aurkitzeko.
 • Elkarlanaren eta elkartasunaren bidez senidetasuna sortzea.